Sertifikalar

ISO 27001: 2013 Sertifika,

ISO 9001: 2008 Sertifika,

ISO 14001: 2004 Sertifika,

BRC (British Retailers Consorsium): IOP Version 5 Sertifika,

TPM çalışmaları devam etmektedir.

BAREKS; B grubu Sedex üyesidir ve denetim geçirmiştir.
 

TPM – Toplam Verimli Yönetim hakkında;

TPM sistemi, JIPM – “Japan Institute of Plant Maintenance” kuruluşu tarafından geliştirilmiştir. Genel olarak kayıpları ve maliyeti azaltarak verimliliği artırmayı ve odaklanılan alanlarda “sıfır hatalı ürün”, “sıfır duruş” , “sıfır kaza” gibi iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

JIPM, 1971 yılından bu yana her yıl hak eden kuruluşlara TPM ödülü vermektedir. Dünya çapında birçok ülkeden yapılan başvurularda başarılı olan firmalar seçilmektedir.

Bareks Fabrikası’nda TPM;

Şirketimizde 2014 yılı itibariyle TPM sistemi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Operasyonel süreçlerin iyileştirmesine odaklanılarak fabrika verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

2014 Yılında;

Üst ve orta kademe yöneticilere genel TPM eğitimi verilerek, bilgi toplama aşaması ve pilot alan çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim hatlarının OEE-“Toplam Ekipman Verimi” olarak verimliliği ölçülmeye başlanmış, üretim kayıp yapısı ve müşteri şikayet istatistikleri belirlenmiştir.

Çevresel Faktörler, Ürün Reçeteleri ve En-Kalınlık üzerinde çalışan üç çalışma grubu kurulmuştur.

İlerleme aşaması Haziran 2014 tarihinde sütunların kurulumu ile başlamış olup, “Odaklanmış İyileştirme”, “Otonom Bakım”, “Planlı Bakım” ve “Ofis” olarak dört sütun kurulmuştur. “Odaklanmış İyileştirme” sütunu ile birlikte günlük yönetim sistemi uygulaması benimsenmiştir.

Kalite takım çalışmalarına istinaden bir veya iki kez gerçekleşmiş ve tekrar etmemiş müşteri şikayetleri için “Vaka Analizleri” yapılmıştır.

Yeni üretim hattımızın kurulumu aşamasında Erken Ekipman Yönetimi metodolojisi izlenmiştir.     

Gelecek Planları;

2014 yılı çalışmalarını takiben, 2015 yılından itibaren JMAC(Japan Management Association Consultants) firmasından danışmanlık desteği alınmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte 2015 yılında “Eğitim”, “Kalite”, “Erken Yönetim” ve “İş Güvenliği, Hijyen ve Çevre” sütunları olmak üzere dört adet yeni sütün oluşturulması planlanmıştır.

TPM aktiviteleri için altyapı gelişimine yönelik çalışmalar kesintisiz olarak devam ettirilerek, 2016 yılı sonunda TPM Operasyonel Mükemmellik Ödülü’ne başvurulması planlanmakta ve 2017 yılında ödülün kazanılması hedeflenmektedir.